Karakterizacija srebrovih nanopastov

- Jul 25, 2017-

Preučiti toplotno stabilnost srebra   Nanodelce, zmanjšanje mase je zabeležila TGA (slika 1) [8]. TGA krivulja kaže zmanjšanje   32,23 mas.% Pri začetnem koraku od 30 do 200 ° C, ki ustreza temperaturi vrelišča etilenglikola.   Točka odklona in postopno zmanjšanje od 300 do 600 ° Zapišite omejevalno sredstvo   Se odstrani. Nazadnje, preostala masa 63,88%   To je nanosilver, ki vsebuje prevodno črnilo. Zmanjšati temperaturo sintranja in zmanjšati čas sintranja srebrovega pasta z vzdrževanjem   Dobra prevodnost, srebrna pasta mora biti   Proizvedeno brez večje vsebine   Kot polimerna veziva. Vidimo lahko razmerje PVP na   Srebro je 0,048, ki lahko kaže dobro prevodnost. Poleg tega ni strupenih disperzijskih topil in   Druga smola, ki vsebuje v našem prevodnem črnilu, in to je   Okolju prijazno oblikovanje naprej industrijsko   Proizvodnjo.


Par:2. Sinteza srebrovih nanodelcev z glivami Naslednji:Prenosna elektronska mikroskopija