Anorganske baze

- Nov 28, 2016-

Grenko, raztopina kalcijevega hidroksida lahko povzroči razbarvanje materiala določenih kazalnikov, (na primer pa lakmusov modro in rdeče pa fenolftaleina, in tako naprej) in PH vrednosti, večje od 7. Anion je vse ionizira v vodni hidroksilnih ionov, reagira s kislinami v obliki soli in vode. Tipičen alkalij, vključene kot amin (vključno z amoniaka), kavstična soda (natrijev hidroksid) in Gašeno apno (kalcijev hidroksid). Osnove na splošno nanaša na koncept zagotavljanja elektronskih materialov, snovi ali akceptirajo Proton.

Par:Anorganske soli Naslednji:Anorganske poimenovanja