Anorganske anorganskih kislin

- Nov 28, 2016 -

Razred spojin lahko ionizira pripraviti h vodne splošno, v primerjavi z bazo. V raztopini klorovodikovi kislini, žveplove kisline, dušikove kisline, ko ioniziran, anionskih (kisline) niso enaki, vendar nastali kationov (h) je enako, tako da so skupno mesto v naravi, kot so kisla; raztopi veliko kovine lahko Rudeti moder lakmusov papir in tako naprej. Klorovodikova kislina ozka opredelitev: ionizacijo v vodni kationske vodikovih ionov so vse spojine (kot so žveplova kislina). V večini teh snovi topnih v vodi, nekaj, na primer silikat, netopne v vodi. Vodne raztopine kislin na splošno lahko prevodni del kisline v vodi, obstaja v obliki molekul, niso prevodni; del disociacije kisline v vodi za pozitivne in negativne ione, električno prevodno.

Par:Silver nanodelci vloge v sodobni medicini Naslednji:Anorganski dušikovi